Home » Voordelen van borstvoeding » 10 Vuistregels

10 Vuistregels

Verloskundige Praktijk Lytse Poppe hanteert de tien vuistregels van WHO en Unicef voor het welslagen van borstvoeding. Deze zijn in het kort:

  • Een goed borstvoedingsbeleid voeren.
  • Deskundige begeleiding geven.
  • Voorlichting aan aanstaande ouders geven.
  • De eerste borstvoeding kort na de bevalling stimuleren.
  • Goed aanleggen en zo nodig kolven.
  • In principe geen bijvoeding geven.
  • Moeder en kind bij elkaar houden.
  • Borstvoeding op verzoek geven.
  • Geen speen of fopspeen aanbieden.
  • Samenwerken met borstvoedingsgroepen.