Home » Meer info

Meer info

Baby massage
www.rondgeboorte.nl

Bevalbad huren
Lytse Pop

Bewustwording over inenting
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
Stichting Vaccinvrij

Blogs en websites van verloskundigen
Rebekka Visser
Rachel Reed
Sara Wickham
Margot van Dijk (Vroedvrouw Margot)
Gail Tully (Spinning Babies)

Boeken
Vrije geboorte ~ Anna Myrthe Korteweg
Ina May’s guide to childbirth ~ Ina May Gaskin
Spiritual midwifery ~ Ina May Gaskin
Positief over bevallen ~ Milli Hill
Real food for pregnancy ~ Lily Nichols
In your own time ~ Sara Wickham
Reclaiming childbirth as a rite of passage ~ Rachel Reed
Sleeping with your baby ~ James McKenna
Het nieuwe borstvoedingsboek ~ Stefan Kleintjes en Gonneke van Veldhuizen
Mijn lichaam. Mijn baby. Mijn keuzes (Giving birth like a feminist) Milli Hill

Borstvoeding
www.borstvoeding.nl
www.borstvoeding.com
www.memmemolke.nl

Draagdoekconsulenten in Friesland
Vereniging van draagdoekconsulenten
www.ikdraagjeverder.nl (winkel in Leeuwarden)
www.memmemolke.nl

Genotsmiddelen

Hielprik
www.rivm.nl/hielprik

Human rights in childbirth
www.geboortebeweging.nl

Informatie van beroepsvereniging KNOV
www.deverloskundige.nl

Instagramaccounts
@vroedvrouwmargot
@badassmotherbirther
@drsarawickham
@midwifethinking
@houseofmothers

Kinderwens
www.strakszwangerworden.nl
www.zwangerwijzer.nl

Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen
www.knov.nl

Kraamzorg
www.wilmakraamzorg.nl
www.bygryt.nl
www.kraamzorgarieneke.nl

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
www.nvog.nl
www.degynaecoloog.nl

Podcasts
Verloskees
The Midwives’ Cauldron

Prenatale onderzoeken
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
www.meerovernipt.nl
Brochure: informatie over screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom (RIVM)
Brochure: informatie over de 20 wekenecho (RIVM)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
www.rivm.nl

Soa’s / Aids
www.soaaids.nl

Onbedoelde zwangerschap / tienerzwangerschap / afstand doen van kind / huiselijk en seksueel geweld
www.fiom.nl

Voeding
www.voedingsadviesbureau.info
www.voedingscentrum.nl

Ziekenhuizen
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten

Zwangerschapscursus
Bevallen als een baas (BAEB)
www.rondgeboorte.nl
www.samenbevallen.nl
www.t-med.nl (ZwangerFit &MamaFit)
www.vhzb.nl (haptonomie)
www.wetterstins.nl (zwemmen)

Overige links
Birth Matters: zwangerschapsdiabetes zo eenduidig is de diagnose niet