Home » Meer info

Meer info

Baby massage
www.rondgeboorte.nl

Bevalbad huren
Lytse Pop

Bewustwording over inenting
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
Stichting Vaccinvrij

Borstvoeding
www.borstvoeding.nl
www.borstvoeding.com
www.memmemolke.nl

Draagdoekconsulenten in Friesland
Vereniging van draagdoekconsulenten
www.ikdraagjeverder.nl (winkel in Leeuwarden)
www.memmemolke.nl

Genotsmiddelen

Hielprik
www.rivm.nl/hielprik

Human rights in childbirth
www.geboortebeweging.nl

Informatie van beroepsvereniging KNOV
www.deverloskundige.nl

Kinderwens
www.strakszwangerworden.nl
www.zwangerwijzer.nl

Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen
www.knov.nl

Kraamzorg
www.wilmakraamzorg.nl
www.bygryt.nl
www.kraamzorgarieneke.nl

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
www.nvog.nl
www.degynaecoloog.nl

Prenatale onderzoeken
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
www.meerovernipt.nl
Brochure: informatie over screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom (RIVM)
Brochure: informatie over de 20 wekenecho (RIVM)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
www.rivm.nl

Soa’s / Aids
www.soaaids.nl

Onbedoelde zwangerschap / tienerzwangerschap / afstand doen van kind / huiselijk en seksueel geweld
www.fiom.nl

Voeding
www.voedingsadviesbureau.info
www.voedingscentrum.nl

Ziekenhuizen
Medisch Centrum Leeuwarden
Nij Smellinghe Drachten

Zwangerschapscursus
www.rondgeboorte.nl
www.samenbevallen.nl
www.t-med.nl (ZwangerFit &MamaFit)
www.vhzb.nl (haptonomie)
www.wetterstins.nl (zwemmen)