Vuistregels

Algemeen | 7 wetten | vuistregels | borst- / kunstvoeding

De Verloskundige Praktijk Lytse Poppe brengt de tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding in praktijk.
De tien vuistregels van de WHO en UNICEF in het kort:                                                                                                           borstvoeding6
▪ Een goed borstvoedingsbeleid.
▪ Deskundige begeleiding.
▪ Voorlichting aan aanstaande ouders.
▪ De eerste borstvoeding kort na de bevalling.
▪ Goed aanleggen en zo nodig kolven.

▪ In principe geen bijvoeding.
▪ Moeder en kind bij elkaar.

▪ Borstvoeding op verzoek.
▪ Geen speen of fopspeen.
▪ Samenwerken met borstvoedingsgroepen